Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków

27 sie 2016

Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków

Decydując się na zakup domu lub mieszkania powinniśmy mieć świadomość obowiązków, jakie powinniśmy spełniać jako posiadacze nieruchomości. Pierwszym z nich jest należyte utrzymanie otoczenia naszego domu. Chodzi tutaj m.in. o koszenie traw oraz karczowanie chwastów, które mogą się rozsiewać i przyciągać szkodniki. Inną sprawą jest odśnieżanie chodnika przed naszą posesją. Należy to do naszych obowiązków, które powinniśmy wykonywać w miarę szybko, gdyż w przypadku uszkodzenia ciała osoby trzeciej na takim nieodśnieżonych chodniku winę za taką sytuację ponosimy my.

Bardzo ważny jest też stan techniczny naszego budynku mieszkalnego. Powinniśmy się liczyć z kontrolami mającymi na celu znalezienie niezgodności ze sztuką budowlaną. Mogą to być np. niedrożne kominy wentylacyjne lub słaby ciąg w kominie spowodowany jego zapchaniem. Szczególnie jeżeli jesteśmy właścicielami kamienicy, w której wynajmujemy mieszkania, tego typu kontrole mogą być bardzo częste i niezwykle drobiazgowe.

Stan techniczny nowo powstałych budynków sprawdzany jest przed specjalny urząd nadzoru budowlanego, którego celem jest wyłapanie wszystkich niezgodności z planem budowy. Mogą to być źle wykonane odwodnienia, przemieszczenie budynku na działce względem planu lub nieodpowiednio zabezpieczone instalacje elektryczne, lub gazowe. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, to na deweloperze budującym daną nieruchomość ciąży obowiązek pozbycia się usterek i doprowadzenia nieruchomości do stanu dopuszczającego do zamieszkania. Zazwyczaj jednak takie usterki są szybko usuwane, gdyż każdemu deweloperowi zależy na jak najszybszej sprzedaży lub wynajęciu lokalu oraz odzyskaniu zainwestowanej w budowę kwoty.

Właściciele domów mogą także samodzielnie zwrócić się do odpowiednich osób o kontrolę np. przewodów kominowych i wentylacyjnych. Można to zrobić np. w zakładzie kominiarskim. Szczególnie w okresie grzewczym ważne jest odpowiednie wentylowanie oraz przepustowość kominów.