Obowiązki zarządcy nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej.

27 sie 2016

Obowiązki zarządcy nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej.

Wspólnotą mieszkaniową nazywamy zgromadzenie właścicieli nieruchomości w obrębie jednego lub kilku budynków. Zadaniami wspólnoty mieszkaniowej jest utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynków oraz obszarów, na których znajdują się budynki należące do wspólnoty mieszkaniowej.

Co jakiś czas członkowie wspólnoty spotykają się i decydują o przyszłych pracach oraz naprawach, jakie mają zostać wykonane w ich budynkach. Większość wspólnot mieszkaniowych wybiera swój zarząd, który odpowiada i koordynuje różnego rodzaju prace związane z utrzymaniem i porządkowaniem nieruchomości należących do wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd z kolei wybiera spośród siebie lub też zatrudnia zewnętrznego administratora nieruchomości. Do jego celów należy dbanie o sprawy techniczne oraz prawne wspólnoty.

Aby zostać zarządcą lub administratorem nieruchomości jeszcze do niedawna wymagane było ukończenie odpowiednich studiów kierunkowych. Jednak po zmianach w przepisach prawnych administratorem nieruchomości może zostać każdy, kto ukończy odpowiedni kurs przygotowawczy. Oczywiście nadal najbardziej pożądanymi administratorami są osoby po studiach, jednak coraz częściej spotkać możemy administratorów i zarządców nieruchomości po szkoleniach, którzy doskonale sprawdzają się w swojej roli.

Administrator odpowiada przed zarządem wspólnoty za utrzymanie odpowiedniego stanu osiedla, powinien też znać się na organizacji pracy we wspólnocie oraz mieć kwalifikacje, które poprawiają jego pracę i współpracę pomiędzy innymi wspólnotami oraz z organizacjami i firmami, które wykonują prace na terenie wspólnoty. Praca administratora jest bardzo odpowiedzialna i wymaga dobrej znajomości branży oraz prawa. Warto jest też na tym stanowisku mieć umiejętności nawiązywania kontaktów. Dzięki temu łatwiej będzie się nam współpracowało z innymi osobami we wspólnocie.